newsletter

Традицията винаги е била в душата на ламарината

Студено щанцоване

Технология и прецизност
Внимание към детайла, което ни прави различни

Производствения отдел използва преси с различна големина и мощност, гарантирайки винаги най-подходящия режим на работа. С една гама обхващаща между 12 и 400 тона, МБМ Металуърк има възможността да работи с всякакъв тип метал с дебелина до 15мм.

 

Двуколонните и четириколонните ексцентрик преси и хидравличните преси, ни позволяват да работитим с блок щанци, прогресивни щанци, щанци за дълбоко изтегляне и огъване, с което гарантираме най-високо качество и ефективност при серийно производство.

La richiesta di informazioni è stata inviata correttamente.
Vi risponderemo il più presto possibile.

Iscriviti alla nostra newsletterDichiaro di aver letto l'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali.


 Съгласен съм