newsletter

Традицията винаги е била в душата на ламарината

КОНТАКТИ

МБМ Металуърк ЕООД manager@mbmmetalwork.bg
7003 Русе - България info.1@mbmmetalwork.bg
ул. Индустриален парк, 2     administration@mbmmetalwork.bg
тел. +359 82 84 16 66  sales@mbmmetalwork.bg
факс: +359 82 84 16 69    logistics@mbmmetalwork.bg


Защитата на личните данни е важна за нас. Затова нашите действия са съобразени с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни и сигурността срещу неоторизиран достъп до тях. Под лични данни разбираме всяка информация, която е събрана и съхранена под определена форма, с която Вие можете директно или индиректно да бъдете идентифицирани като физическо лице.Ние не събираме никакви лични данни (например: име, адрес, телефон или е-mail) чрез използването на нашия уеб-сайт освен в случаите, в които Вие доброволно ни предоставяте такива (например чрез регистрация)La richiesta di informazioni è stata inviata correttamente.
Vi risponderemo il più presto possibile.

Iscriviti alla nostra newsletterDichiaro di aver letto l'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali.


 Съгласен съм