newsletter

Традицията винаги е била в душата на ламарината

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

SGS

 

 

 

 

 

 

 


Качеството на продукта е гарантирано от система за контрол изградена на базата  на специфични процедури  по стандарт  на UNI EN ISO 9001; това са правила, но преди всичко качеството е гарантирано от професионалния опит  на специалистите, които работят в производствените цехове на фирмата.

 

Във всички производствени фази, проверките се извършват както с визуален, така и чрез измервателен контрол: при постъпване на материали, по време на производствения процес и при готов продукт,спазвайки техническите спецификации зададени от клиента и качеството на обслужване, което основна част от философията на МБМ Металуърк.

 

 

 

 

 

 

 

La richiesta di informazioni è stata inviata correttamente.
Vi risponderemo il più presto possibile.

Iscriviti alla nostra newsletterDichiaro di aver letto l'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali.


 Съгласен съм