newsletter

Традицията винаги е била в душата на ламарината

Обхват на дейност

Организация и ефективност
За да гарантира конкурентно предимство

 

ЧАСТИ ЗА АСАНСЬОРИ. Голямото количество на метални компоненти, които се  използват в  изработката и изграждането на асансьорни системи, правят този сектор един от най-важните  по отношение на производствените обеми.

 

ЧАСТИ ЗА МОТОЦИКЛЕТИ И АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕ. Вниманието, което се отдава на естетичния вид и търсенето на съвършенство, толкова типични за този сектор, постоянно излага на изпитание актуалността  на доставчиците от гледна точка на качеството. Всеки проект е резултат от иновация, търсене на нови материали и повърхностни покрития, които увеличават  устойчивостта на външни фактори и екстремни ситуации.


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЕКТОР. Разнообразни метални детайли и малки сглобки, произведени от ламарина, се използват с множество приложения.

 

ГРАДИНСКА ТЕХНИКА. Този сектор има стратегическа роля в настоящите и бъдещи планове на компанията, особено за промишлените приложения в сектора.

 

ФИТНЕС. Детайлите изработени от ламарина дават високо качество и трайност на продуктите, на пазара в този сектор, превръщайки го в нова посока за развитие 

 

ВЕНДИНГ. Пазара за вендиг автомати продължава да расте; ние спомагаме за реализирането на тези машини, снабдявайки ги с необходимите метални компоненти, които да отговарят на  качествените изисквания на производствени вериги.

 

МЕБЕЛНА ИНДУСТРИЯ. Сектор, който използва огромно количество детайли и материали, където металните компоненти се използва като крепежен елемент между различните компоненти на мебели.

 

БЯЛА ТЕХНИКА. В производството на бяла техника, ламарината се използва както за вътрешни така и за външни компоненти.

 

МАШИНОСТРОЕНЕ. Като цяло машиностроенето е сектор, в който се използват много и различни по вид метални компоненти изработени чрез лазерен разкрой или чрез сечене и огъване.

La richiesta di informazioni è stata inviata correttamente.
Vi risponderemo il più presto possibile.

Iscriviti alla nostra newsletterDichiaro di aver letto l'informativa ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei miei dati personali.


 Съгласен съм